Ladataan...Innostuksesta osaamiseen

VUOSIKERTOMUS 2O21

Menestystä kaikissa olosuhteissa

Taitotalon toinen toimintavuosi jatkui entistä menestyksellisempänä vaikeista olosuhteista huolimatta. Uuden organisaation toimintojen yhdistäminen eteni vuoden aikana strategian mukaisesti.

Vahva tahto menestyä loi perustan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja ketteryydelle. Taitotalo on nyt entistä vahvempi ammatilliseen koulutukseen keskittynyt koulutuksen järjestäjä, joka perustuu henkilöstön ja johdon vahvaan osaamiseen. Henkilöstön ja johdon ammattitaito ja sitoutuminen, toimintaprosessien tehokkuus sekä asiakkaiden tarpeiden kuuntelu ovat Taitotalon vahvuuksia.

Pandemian jatkumisesta huolimatta pystyttiin onnistuneesti toteuttamaan Taitotalon perustehtävää, eli koulutustoimintaa, johon kuuluvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä erilaiset avoimet ja yrityskohtaiset kurssit sekä kehitysohjelmat. Taitotalon joustavuus ja kyky palvella asiakkaitaan digitaalisesti nopeasti vaihtuvissa olosuhteissa on selkeä menestystekijä.

Taitotalon yhdessä määritetyt arvot, eli merkityksellisyys, yhteistyö, tahto kehittyä ja luotettavuus ovat pysyvä menestyksemme perusta. Arvojen mukaisesti toimiva yritys on henkilöstölle hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani sekä asiakkaille että sidosryhmille.

Taitotalon tehtävänä on suomalaisten yritysten kilpailuaseman parantaminen ja menestykseen tarvittavan osaamisen turvaaminen myös tulevaisuudessa. Sitä varmistamme osaltamme Taitotalon hallituksessa, joka koostuu vahvasta työmarkkinaosapuolten osaamisesta.

Kiitän henkilöstä ja johtoa tinkimättömästä sitoutumisesta Taitotalon kehittämiseen ja asiakkaitamme ja sidosryhmiämme Taitotaloa kohtaan osoittamastanne luottamuksesta! Hallitusta kiitän hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä. Yhdessä olemme vahvoja tulevaisuudessakin.

Anneli Karhula
hallituksen puheenjohtaja
AEL-Amiedu Oy

Toimitusjohtajan näkymä vuoteen 2O22

Osakeyhtiö on toteuttanut tarkoitustaan järjestämällä koulutustoimintaa, johon kuuluu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus, seminaarit, avoimet ja yrityskohtaiset kurssit sekä yritysten kehitysohjelmat. Osakeyhtiön toteuttama tutkintokoulutus on rahoitettu julkisilla varoilla, eli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionosuudella. Muu koulutus on ollut vapaarahoitteista.

AEL-Amiedu Oy:n hallitus hyväksyi osakeyhtiön toisen toimintavuoden strategian loppuvuodesta 2020. Strategian toteutus muuttui jälleen selviytymisstrategiaksi pandemian runnellessa toimintaympäristöä ja asiakkaitamme. Koronapandemia jatkui oppilaitoksen toisena toimintavuonna, ja vuonna 2020 käyttöön otetut etätyö- ja opiskelukäytännöt osoittivat edelleen toimivuutensa. Taitotalon runsaat 5 000 tutkinto-opiskelijaa jatkoivat verkko-opiskeluaan ja noin 400 henkilön henkilökunta etätöitään niiltä osin, kuin se oli mahdollista. - Toisen toiminta- ja pandemiavuoden perusteella voidaan arvioida, että Taitotalon kyky palvella asiakkaitaan digitaalisesti on parantunut merkittävästi mm. monimuoto-opetuksen ja sähköisten oppimisympäristöjen osa-alueilla.

Strategiassa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi osakeyhtiöyhtiö käynnisti useita merkittäviä kehittämisprojekteja. Taitotalon investoinnit suuntautuvat myös lähivuosina mm. kampusratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, tuotejohtamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen, sekä oman organisaation osaamisen johtamisen ja toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taitotalon nykyinen strategia kattaa vuodet 2021 ja 2022, jolloin toiminnan pääpaino on vielä kahden säätiön yhdistämisessä toiminnallisesti ja kulttuurillisesti yhdeksi yhtenäiseksi yleishyödylliseksi osakeyhtiöksi. Strategiakauden toimintaympäristössä on erittäin suuria epävarmuustekijöitä koronapandemian keston ja sen yhteiskunnalle aiheuttamien ongelmien vuoksi. Vuoden 2022 aikana viedään eteenpäin loppuvuodesta 2021 toteutettua organisaatiouudistusta ja keskitytään yrityskoulutuksen palauttamiseen koronaa edeltävälle tasolle, sekä saavuttamaan OKM:n varsinaisen suoritepäätöksen 4 318 opiskelijavuotta mahdollisimman tasaisella toteumalla.

Henkilöstöä osakeyhtiössä oli vuoden lopussa 412 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen pituus on 11 vuotta ja henkilöstön keski-ikä 50,1 vuotta, vaihtuvuutta on ollut 8,1 % ja sairauspoissaoloja 0,9 %.

Talous

Vuoden 2021 toimintaan on edelleen vaikuttanut merkittävästi koronapandemia. Osakeyhtiön kokonaistuottojen arvo oli toisena toimintavuonna 45 948 697 €, josta liikevaihdon osuus oli 43 831 595 € (tuotoista on vähennetty hanketoiminnan osuus). Liikevaihdosta 78,7 % on perustunut opetus- ja kulttuuriministeriön, 4,8 % työ- ja elinkeinoministeriön sekä 9,4 % eri yritysten ja yhteisöjen rahoitukseen. Vuoden 2020 kokonaistuotot olivat 43 858 404 €, eli kasvua oli 11,2 %. Kulut vastaavasti olivat vuonna 2021 42 843 784 € ja vuonna 2020 41 892 122 €, eli kulut kasvoivat vain 2,3 %.

Toiminnan tulos vuonna 2021 oli 3 100 307 € ylijäämäinen, kun vastaava luku 2020 oli 1 955 516 €, eli tulos parani 59 %.

Toisen toimintavuoden jälkeen talous on saatu pidettyä tasapainossa. Olosuhteisiin nähden Taitotalo on onnistunut mukauttamaan toimintaansa hyvin.

Haluan kiittää asiakkaita, eli opiskelijoita ja yrityksiä, meihin kohdistetusta luottamuksesta sekä koko henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Samoin haluan kiittää hallitusta luottamuksesta ja tuesta näinä vaikeina aikoina.

Kari Juntunen
Toimitusjohtaja, rehtori

PINNALLA 2O21

Arvotyöskentelystä

Taitotalon arvotyöskentely oli jatkoa yhdistyneen organisaation strategiatyölle. Alusta alkaen oli selvää että, halusimme tehdä arvotyötä koko henkilöstön voimin. Näimme laajan osallistamisen parhaana tapana sitouttaa koko henkilöstö Taitotalon arvoihin. Lähdimme siis tavoittelemaan aitoa ja toiminnassa konkreettisesti näkyvää arvopohjaa.

Koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa digitaaliset työvälineet mahdollistivat meille koko henkilöstön osallistumisen. Valitsimme arvotyöhön yhteistyökumppanin, jonka ydinosaamista on laajan ryhmän osallistaminen nykyaikaisia välineitä käyttäen.

Taitotalon henkilöstö valitsi arvoiksimme neljä tärkeää asiaa. Ensimmäinen on yhteistyö; yhteistyö asiakkaidemme ja toistemme kesken. Yhteistyömme perustuu arvostukselle, reiluudelle ja kunnioitukselle toisiamme kohtaan. Jaamme tietoa avoimesti, tuemme toisiamme ja olemme ystävällisiä. Toinen arvoista on luotettavuus. Olemme toisillemme ja asiakkaillemme luottamuksen arvoisia. Teemme sovitulla tavalla sen, minkä lupaamme.

Kolmas arvo on tahto kehittyä - haluamme aina tulla paremmiksi siinä, mitä teemme. Meillä on herkkyys kuunnella ja kehittyä. Olemme askeleen edellä, otamme haasteet vastaan ja kehitymme yhdessä asiakkaan kanssa. Neljäs arvo - niin sanotusti kivijalka-arvomme - on merkityksellisyys. Me teemme työtä, jolla on merkitystä. Merkityksellisyys läpileikkaa kaiken, mitä Taitotalossa teemme. Koulutuksella me muutamme kokonaisia elämiä, emme yhtään vähempää.

Yhdessä tehty arvotyö velvoittaa meitä. Osallistava arvotyöskentely vahvisti yhteisöllisyyttä sekä merkityksellisyyden tunnetta taitotalolaisissa. Henkilöstötutkimuksen mukaan käytännön toiminta vastaa hyvin yhdessä määrittelemiämme arvoja.

Arvojen tueksi valmistimme visuaalista materiaalia muistuttamaan arvoistamme muun muassa seinätaulujen muodossa.

Arvojen määrittely- ja sanoittamisvaiheiden jälkeen henkilöstömme on tehnyt upeita videoita siitä, miten he kokevat arvomme ja miten ne näkyvät käytännön työssä.

Olen ylpeä siitä, että me teemme tätä työtä yhdessä.

Minna Pohjola
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja


Taitotalon brändin kasvuIlokseni olen saanut seurata Taitotalon brändin kasvua kaksivuotiaaksi. Touhukas yksivuotias maailmanvalloittaja on kasvanut hurmaavaksi ja avuliaaksi kaksivuotiaaksi. Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin mukaan 2-vuotias on hurmaava ja avulias sekä varsin ihanaa seuraa. Etätyösuosituksen ollessa voimassa satunnaiset toimistopäivät olivat yhtä juhlaa. Lounastauolla sai hoidettua monta asiaa, kun tapasi kollegoita.

Kaksivuotias nauttii kielellisestä leikittelystä

Asiakastarinatuotanto pääsi hyvin vauhtiin 2021. Opiskelijatarinat viihdyttivät somessa, Taitocaset vakuuttivat yritysasiakkaitamme. Henkilöstöstä kertova isäinpäivätarina Taitotalossa työskentelevistä isä-tytär-pareista oli ehdottomasti yksi lukijoiden suosikeista.

Itsenäisyyteen kasvaminen

Kaksivuotias itsenäistyy vanhemmistaan, välillä uhmakkaastikin. Taitotalon itsenäistyminen vanhemmistaan Amiedusta ja AEL:sta on ollut vauhdikasta. Violetit takit näkyvät kampuksilla ja valokuvissa. Taitotalo on itsenäinen toimija, jonka ei tarvitse toistaa vanhempiensa nimiä joka käänteessä.

Muisti kehittyy - muistettavaa on

Kaksivuotiaan lapsen muisti ottaa kehitysharppauksia. Taitotalollakin on nyt kaksi vuotta muisteltavaa. Suurella innolla odotan uusien muistoja Taitotalon kanssa.

Sanna Taavila
Markkinointipäällikkö

Arvovideot

Merkityksellisyys
Teemme työtä, jolla merkitystä. Videolla taitotalolaiset kertovat miten merkityksellisyys näkyy Taitotalon arjessa.Yhteistyö
Yhteistyömme perustuu arvostukselle, reiluudelle ja kunnioitukselle toisiamme kohtaan. Jaamme tietoa avoimesti, tuemme toisiamme ja olemme ystävällisiä. Videolla taitotalolaiset kertovat, miten yhteistyö näkyy arjessa.Tahto kehittyä
Meillä on herkkyys kuunnella ja kehittyä. Olemme askeleen edellä, otamme haasteet vastaan ja kehitymme yhdessä asiakkaan kanssa. Videolla taitotalolaiset kertovat, miten tahto kehittyä näkyy arjessa.Luotettavuus
Olemme toisillemme ja asiakkaillemme luottamuksen arvoisia. Teemme sovitulla tavalla sen, minkä lupaamme. Videolla taitotalolaiset kertovat, miten luotettavuus näkyy arjessa.
Digiopettaja

Tahto kehittyä on tärkeä arvo meillä Taitotalossa ja digiosaaminen on tärkeä osa taitotalolaisten perusosaamista. Verkossa opettamisen, ohjaamisen ja osallistamisen taidot korostuivat koronapandemian jatkuessa vuonna 2021. Aloitimme Taitotalossa digiosaamisen kehittämisen matalan kynnyksen digiopettajakoulutuksella. Meille digiosaaminen ei tarkoita vain välineosaamista, vaan aivan keskeistä ovat verkkopedagogiikka, verkossa oppimisen suunnittelu sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukeminen digitaalisilla välineillä. Kannustamme Taitotalossa henkilöstöä opettelemaan näitä tärkeitä taitoja, jotta voimme mahdollistaa hyviä oppimiskokemuksia myös verkossa.

Keskeisimpiä digiopettajakoulutuksen sisältöjä olivat:
  • verkko-oppimisen muodot ja mahdollisuudet
  • verkossa oppimisen suunnittelu ja käsikirjoittaminen
  • opetuksen digivälinekokeilut
  • oppimateriaalien ja oppimistehtävien sisällöntuotanto
  • käytettävyys ja saavutettavuus
  • pelillistäminen
  • oppimisanalytiikka
Koulutus rakentui verkossa olevasta verkkokurssimateriaalista ja harjoituksista, sekä vuorovaikutteisista Teams -tapaamisista. Osallistujat myös toteuttivat kehittämisprojektina vähintään yhden verkko-oppimiskokonaisuuden.

Digiopettajakoulutus sai osallistujilta erittäin hyvää palautetta. Tapaamiset ja verkostoituminen yli ryhmä- ja toimialarajojen saivat erityisen paljon kiitosta. Osallistujat kokivat tärkeäksi toisilta oppimisen ja konkreettiset esimerkit eri digivälineiden hyödyntämisestä. Keskeisenä huomiona nousi myös se, että osallistujat kokivat koulutuksen jälkeen verkossa tai etänä opiskelun positiivisena mahdollisuutena toteuttaa opetusta uudella tavalla.

Alla muutamia poimintoja osallistujien palautteista:

”Opiskelutoverit olivat jatkuva inspiraation lähde ja yhteiset kohtaamiset olivat iloisia ja voimaannuttavia.”

”Olen oppinut miten tärkeää on etukäteen suunnitella kurssikokonaisuuksia käyttäjän näkökulmasta, jotta niitä on käyttäjän mahdollisimman mukava ja helppo käyttää.”

”Ihailen kovasti tapaa, jolla käymme tätä kurssia. Olen hämmästynyt, miten monipuolista verkko-oppiminen voikaan olla.”


Ensimmäiseen digiopettajakoulutukseen osallistui 22 taitotalolaista. Koulutus herätti paljon kiinnostusta sekä Taitotalossa että asiakkaissamme ja siksi toteutimme sen uudestaan syyskaudella 2021. Lisäksi jalostimme koulutuksesta myytävän tuotteen myös ulkoisille asiakkaillemme.

Verkossa ja etänä opettaminen ja oppiminen ovat jääneet osaksi koulutusta pysyvästi niin meillä Taitotalossa kuin valtakunnallisesti. Koulutusten toteuttaminen verkossa tukee alueellista yhdenvertaisuutta ja on osa koulutuksen kestävää kehitystä. Digiosaamisen ja verkkopedagogiikan opettelu on jatkuvaa, sillä markkinoille tulee paljon uusia välineitä ja olemassa olevat kehittyvät. Löydämme myös parempia tapoja hyödyntää niitä yhdessä ja samalla digitaaliset työskentelytapamme kehittyvät. Myös digiopettajakoulutus jatkuu Taitotalossa sekä sisäisesti että asiakastoteutuksina vuonna 2022.

Heidi Paal
Kehitysvastaava, digikulttuuri

Taitotalon tunnettuuden kehityksestä 2020

Taloustutkimuksen valtakunnallinen TEP 2020 Yrityskuvatutkimus selvittää yritysten ja toimialojen tärkeimpien kilpailijoiden yrityskuvat päättäjäkohderyhmässä. Tutkimus tarjoaa mahdollisuuden sekä nykytilanteen arviointiin että kehityksen seurantaan.

Taitotalo oli kokonaistunnettuudessa sijalla kuusi, 33 toimijan joukossa. Tämä on todella hyvä sijoitus uudelle brändille. Tunnettuusluku on 46, joka on samaa luokkaa kuin kummankin ex-organisaation arvo. Kyselyssä Taitotalon vahvuuksiksi nousi palveluiden hintataso, palvelutarjonta, maine työnantajana sekä uusiutumiskyky ja palvelujen kehittäminen. Kaikissa näissä olimme kymmenen parhaan joukossa.

Koulutus.fi ylläpitää portaalia koulutusten markkinointiin. He julkaisevat vuosittain koulutusbarometrin kävijöistään ja heidän hakemistaan asioista. Vuoden 2020 koulutusbarometrissä Taitotalo oli vuoden haetuin kouluttaja. Koulutuksia haki portaalista kaikkiaan 838 000 eri henkilöä.

Sanna Taavila
MarkkinointipäällikköHANKKEET

Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatuksen opintokokonaisuus opetushenkilöstölle (OPH)

Hankeaika 5.6.2020–31.12.2021

Kulttuurisensitiivisen seksuaalikasvatuksen opintokokonaisuus oli tarkoitettu eri oppilaitoksissa työskenteleville kouluttajille ja opinto-ohjaajille, jotka kohtaavat työssä maahanmuuttajataustaisia aikuisopiskelijoita.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa opetushenkilöstölle ajantasaista tietoa ja työkaluja, joilla toteutetaan kulttuurisensitiivistä seksuaalikasvatusta. Tarkoituksena oli kouluttajien tietoisuuden lisääminen seksuaalisuudesta, seksuaalioikeuksista, lainsäädännöstä ja yhdenvertaisuuslaista sekä kulttuurisensitiivisyydestä.

Lisätietoja
Yulia Liukka, kouluttaja

yulia.liukka@taitotalo.fi, 050 330 1794

Yhdessä enemmän 2 -hanke (OPH)

Hankeaika 9.12.2019–31.12.2021

Yhdessä Enemmän 2 -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää edelleen yhteistä laadunhallinnan kokonaisuutta varmistaaksemme toiminnassa yhteistä ymmärrystä laadusta, laadunhallinnasta, tavoitteista ja toiminnan linjauksista. Lisäksi laadun, toimintaprosessien ja osallistamisen prosessien juurruttaminen asiakkaalle/työpaikoille arjen kumppanuuden teemalla, jossa mottona oli Arjen kumppanuus – laatu tehdään arjessa yhteistyönä.

Kehitimme myös ARVO-tulosten käsittelyä toimialakohtaisissa tiimeissä valtakunnallisten tulosten hyödyntämiseksi koulutustoiminnan kehittämisessä (sis. opiskelija ja työelämäpalautteet).

Hankekoordinaattorina toimi Suomen Diakoniaopisto. Muut hanketoimijat Taitotalon lisäksi olivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia Oy, Careeria, ja Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko Oy.

Lisätietoja
Jouni Kyllönen, kehitysvastaava, oppisopimuspäällikkö

jouni.kyllonen@taitotalo.fi, 050 541 6643

Puhu johdolle 0.3 -hanke (OKM)

Hankeaika 12.12.2018–30.6.2021

Hankkeen tavoitteena oli pedagogisen johtamisen, verkostojohtamisen sekä tulevaisuusjohtamisen kehittäminen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat ammatillisen koulutuksen johtajat ja lähiesimiehet sekä yrityksissä toimivat johtajat ja esimiehet.

Hankkeen koordinaattorina toimi Helsingin kaupunki ja yhteistyökumppaneita olivat Taitotalon, entisen Amiedun, lisäksi mm. Business College Helsinki ja Mercuria Kauppiaiden kauppaoppilaitos sekä monia muita.

Lisätietoja
Taina Virtanen, asiakkuuspäällikkö

taina.virtanen@taitotalo.fi, 020 746 1298

Johtamisella pedagogista hyvinvointia, JOPEHY (OPH)

Hankeaika 12.12.2018–28.2.2021

JOPEHY-hankkeessa vahvistettiin johtamisosaamista pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta, kehitettiin ohjauksen ja oppimisen johtamistaitoja valmentavalla johtajuudella sekä vahvistettiin asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisosaamista tunnistamalla osaamisidentiteettiä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Hankkeen koordinaattorina toimi Suomen Diakoniaopisto. Muut hanketoimijat Taitotalon lisäksi olivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia Oy, Business College Helsinki, Liiketalousopisto Perho, Careeria, Seurakuntaopisto, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Prakticum.

Lisätietoja
Jouni Kyllönen, kehitysvastaava, oppisopimuspäällikkö

jouni.kyllonen@taitotalo.fi, 050 541 6643

Ammatti, suomi 2 ja yhteiset aineet - yhdessä tulokseen (OPH)

Hankeaika 5.5.2020–31.12.2021

Ammatti, suomi 2 ja yhteiset aineet – yhdessä tulokseen oli OPH:n rahoittama henkilöstön täydennyskoulutushanke ammatillisessa koulutuksessa. Hankekokonaisuuden tavoitteena oli edistää opetustoimessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista koko työuran ajan. Hankkeessa suunniteltiin ja järjestettiin koulutuskokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena oli luoda yhteistyömalleja ja jakaa hyviä käytänteitä opetusalan työyhteisöjen S2- ja YTO-aineiden sekä ammatillisten aineiden opetuksessa ja arvioinnissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kielitietoisten ja oppimista tukevien menetelmien käyttöön. Keskiössä on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen luominen.

Koulutus oli suunnattu suomen kielen kouluttajille, ammatillisille kouluttajille, YTO-aineiden kouluttajille sekä opinto-ohjaajille toisen asteen oppilaitoksissa.

Lisätietoja
Katja Kontos, koulutusasiantuntija

katja.kontos@taitotalo.fi, 0400 318 397

OPH Ammatti, suomi 2 ja yhteiset aineet – yhdessä tulokseen

Hankeaika 6.5.2020–31.12.2021


Lisätietoja
Hannu Jyrinki, kehitysvastaava

hannu.jyrinki@taitotalo.fi, 050 553 8350

OPH-ERASMUS+ K1 Effective Mobility III – Innovative Competence Partnerships

Hankeaika 1.6.2018–31.5.2021  Effective Mobility III -liikkuvuushankkeen tavoitteena vastata niin yritysten, opiskelijoiden kuin Taitotalon henkilökunnan kansainvälistymistarpeisiin kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Hanke jatkoi aikaisempien Effective Mobility -hankkeiden tavoin strategista yrityspalvelutoimintamme linjaa palvellen työelämää koulutustoimintaan liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Henkilöstöliikkuvuuksia toteutettiin yritysten tarpeiden pohjalta yhteistyössä, koulutuksen aisantuntijana toimien. Taitotalon opiskelijoille tarjottiin tasavertaisesti työssä oppimisen ja näyttöjen mahdollistamista lukuisissa Euroopan maissa. Tässä hankkeessa lisättiin erityisesti yritysten oppisopimusopiskelijoiden, yritysten henkilöstön sekä Taitotalon kouluttajien yhteisiä liikkuvuusjaksoja yrityksen kansainvälisen kehittämisen tarpeisiin.

Projektikumppaneina toimi lukuisia oppilaitoksia ja yrityksiä useissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Islannissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Sloveniassa, Romaniassa, Bulgariassa, Maltalla.

Lisätietoja
Heli Pispala-Tapio, kansainvälisten asioiden koordinaattori

heli.pispala-tapio@taitotalo.fi, 050 324 9300

OPH-ERASMUS+ K2 Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Hankeaika 1.8.2018–31.5.2021

Hankkeen tarkoituksena S2-opettajien osaamisen syventäminen kielitaidon arvioinnissa ja testinlaatimisessa mahdollistamalla osallistumisen eurooppalaisiin koulutuksiin ja konferensseihin, joita järjestävät muun muassa EALTA ja ALTE.

Hankkeen toteutti Testipiste ja sitä koordinoi Careeria Oy. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taitotalo, Axxell ja Eiran aikuislukio.

Lisätietoja
Tea Berndtson, koulutuspäällikkö

tea.berndtson@taitotalo.fi, 020 746 1433
JOHTAMINEN


Hallituksen jäsenet ja heidän taustayhteisönsä


Puheenjohtaja
Anneli Karhula, Metsäteollisuus ry (varapuheenjohtajana 1.1. — 11.5.2021)

Varapuheenjohtaja
Juha Hakola, Helsingin kaupunki (puheenjohtajana 1.1. — 11.5.2021)

1.1. — 6.10.2021

Jäsenet
Lauri Ant-Wuorinen, Kauniaisten kaupunki
Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Erkki Lavonsalo, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Simo Raittila, Helsingin kaupunki
Samu Salo, Akava
Kimmo Sarekoski, Espoon kaupunki
Tuomo Niemi, Vantaan kaupunki (1.1. — 10.5.2021)
Anniina Kontinen, Vantaan kaupunki (11.5. — 6.10.2021)

7.10. — 31.12.2021

Jäsenet

Lauri Ant-Wuorinen, Kauniaisten kaupunki
Tapio Erma, Espoon kaupunki
Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Erkki Lavonsalo, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Jussi Nissilä, Ami-säätiö
Maarit Raja-Aho, Vantaan kaupunki
Samu Salo, Akava
Mikko Vieltojärvi, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Johtoryhmä


Kari Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori
Keijo Honkonen
kehitysjohtaja, vararehtori
JUHA KIISKI
IT-johtaja
NUUTTI MANNINEN
asiakkuusjohtaja, toimialajohtaja
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
MINNA POHJOLA
henkilöstö- ja viestintäjohtaja

ORGANISAATIOINNOSTUKSESTA OSAAMISEEN

AVAINLUVUTJärjestämisoikeus 88 ammatilliseen tutkintoon, joista 27 perustutkintoa, 34 ammattitutkintoa ja 27 erikoisammattitutkintoa.


43,8 M €
liikevaihto
412
taitotalolaista
19 696
opiskelijaa
47
Taitotalon
NPS-suositteluindeksi
2 195
suoritettuja kokotutkintoja
13 398
suoritettuja tutkinnon osia
2 303
opiskelijan suorittamaa
sertifikaattia
1 882
koulutusta ja valmennusta
546 146
vierailijaa
taitotalo.fi-sivustolla
223
tietoturvapelin
suorittanutta taitotalolaista
400
positiiviseen pedagogiikkaan
perehtynyttä koulutusalan
ammattilaista
136
aurinkoenergiapaneelia
Taitotalon katoilla
20
arvovideoilla esiintynyttä
taitotalolaista
44
digiopettajakoulutuksen
suorittanutta
taitotalolaista
149
innovaatioideaa
11 018
henkilöstön tuottamaa videota